Projekty domów

Tworzenie stron Katowice

Notariusz to zawód powszechnego któremu można zawierzyć, na co dzień ma on do czynienia z licznymi dokumentami wymagającymi dyskrecji, stąd jego opinia musi być być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie powodująca zastrzeżeń. W praktyce oznacza to, iż do pracy w tym zawodzie konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, iż nie byliśmy ukarani za zbrodnie popełnione umyślnie. Ponieważ praca notariusza polega na czynnościach prawnych, które mogą wywołać skutki prawne dla jego klientów, musi on mieć nie tylko gruntowne wykształcenie, jakkolwiek również znajomość obowiązujących przepisów, a także charakteryzować się daleko posuniętą dbałością o bezpieczeństwo i przemyślnością w działaniu – http://www.majewska-notariusz.pl/. Pomyłka notariusza może skutkować dla jego konsumenta nie tylko zaborem majątku, lecz nawet stratą wolności oraz zniesławieniem wobec opinii publicznej. Zadaniem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest uprawomocnienie wszelkim sporządzanym aktów: umowom cywilno-prawnym, (jeżeli potrzebują one takiego działania), testamentom, umowom majątkowym małżeńskim; też stwierdzanie własnoręczności sygnatury pod tego typu dokumentami. Portale online